RHINO-COMP/M

Rhinomanometer för snabb och enkel mätning av andningsmotstånd.

 

All elektronik inrymd i mätenheten (pneumotachografen) gör en vanlig Windows PC användbar för mätningar. Enkel registrering av patientdata och kontroll av mätningen.

Genom den goda ekonomin i systemet gör användningen av rhinomanometri tillgängligt även för den mindre kliniken. Bra ergonomi underlättar  för den som mäter ofta, såväl som sällan.

 

 

METOD:

Rhino-Comp®/M arbetar med främre rhinomanometri och enligt Broms metod* och följer också standarden **. Mätvärden presenteras i ett polärt koordinatsystem där beräkningarna också sker. Förutom grafer så erhålles vardera näsborrens och totalnäsans data:*
V0 (vinkeln i origo), c (krökningen), 
V2 (vinkeln vid radie 200), 
R2 (motståndet vid radie 200). 
För totalnäsan erhålles också R150 (motståndet vid 150 Pa). Som beslutsstöd indikeras respektive näsborres V2 som funktion av patientens längd, i ett diagram med jämförelsekurva baserad på ***. 
*) Rhinomanometry. Doktorsavhandling, Per Broms, Universitetet i Lund, Malmö 1980.
**) Committee report on standardisation of Rhinomanometry. P.A.R.Clement, Rhinology, 22, 151-155, 1984.
***) Nasal Obstruction, An epidemiologic and rhinomanometric evaluation. Doktorsavhandling, Max Jessen, Universitetet i Lund, Malmö 1989.

 

IBBAB:s lättanvända tryckmätslangar och näsplåster underlättar förberedelser och mätning

 

SPECIFIKATIONER:

Typ: IBBAB 970701-2
Kraftförsörjning: 230V/15VA Klass II
Likriktartransformator av plug-in-typ
Mätområde: Tryck ± 450 Pa, ± 450 cm3/sek
Mättakt: 2000 mätningar/sek (barn-näsor)
Dator: Standard PC med en serieport eller USB-port (via adapter)
Operativsystem: Windows XP, 7 eller 10
MDD-klass  1m
Prestandakontroll sker med kalibrerad konstnäsa, V2=18°

KVALITETSSÄKRING:

Användaren gör själv med hjälp av konstnäsan en rutinmässig kontroll av mätnoggrannheten. IBBAB rekommenderar och genomför också en årlig kalibrering och service av mätenheten.

Rengöring göres enkelt med M-sprit eller Utspädd sprit 70%. Tillbehör för rengöring ingår.

Mätenhet:
Mätenheten kan hållas i handen och har en fot som gör att den står stadigt på bordet, den kan även fästas på en bordsarm. 

Den ”patientnära” manövreringen sköter operatören på mätenheten eller från PCn.

STANDARDSATS OMFATTAR:

  • Mätenhet med kablage
  • Kraftaggregat
  • Handhavandeinstruktion
  • Teknisk manual
  • Programvara för installation på PC.
  • Konstnäsa
  • Tillbehör för rengöring och torkning
  • Grundsats med slangar och näsplåster
  • Masker storlek 2, 4 och 5
  • USB till RS232-adapter

SPECIFICATIONS:

Rhino-Comp/M (PDF)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy