SERVICE

Med det medföljande tillbehöret Konstnäsan kontrollerar användaren att Rhino-Compen  fungerar korrekt och att mätvärdet, som erhålls vid kontrollen, stämmer med det, som anges på konstnäsan.

IBBAB rekommenderar och erbjuder också en mer omfattande, årlig, service. Vid denna kontrolleras och vid behov, justeras, sensorerna för flöde och tryck i mätenheten med hjälp av yttre instrument och tryck- och flödesgivare. De yttre instrumentens kalibrering är spårbar till nationella och internationella standarder.  Mätenheten inspekteras också och säkerhetskontrolleras.

Kalibrering, Inspektion och Säkerhetskontroll.    Pris:  3220 SEK

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy